Līdzsvarota lauksaimniecība 2020


Raksta kopsavilkuma (tēzes) iesniegšana: līdz 20.01.2020. 

Atbilstoši sagatavei noformētu kopsavilkumu augšuplādē reģistrācijas vietnē. 

 

Rakstu iesniegšana: 20.02.2020.