Līdzsvarota lauksaimniecība 2020


Reģistrācija dalībai konferencē un dalības maksa:

līdz 10.02.2020. - EUR 30.00 (maksā iekļauta dalība konferencē, konferences Tēžu krājums, kopsavilkuma un raksta publicēšana vienam no autoru grupas);

pēc 10.02.2020. - EUR 35.00 (maksā iekļauta dalība konferencē, konferences Tēžu krājums, kopsavilkuma un raksta publicēšana vienam no autoru grupas);

Dalība konferencē kā klausītājam - EUR 15.00 (maksā iekļauta dalība konferencē un konferences Tēžu krājums);

Konferences vakariņas - EUR 10.00

Rekvizīti:
Nodibinājums „Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds „JELGAVAS PILS””
Reģ. Nr. 40008056854
Lielā ielā 2, Jelgavā, LV-3001
AS „SEB banka” Jelgavas filiāle, UNLALV2X
Konts: LV68UNLA0050000109722

Maksājot no personīgiem līdzekļiem lūgums summu ieskaitīt kā ziedojumu. 

Rēķina sagatavošanai rekvizītus un rēkinā iekļaujamo informāciju sūtīt: dzidra.kreismane@llu.lv

Registration is closed!