Līdzsvarota lauksaimniecība 2020


Pieteikšanās dalībai konferencē ar ziņojumu vai rakstiem: līdz 20.01.2020. 

Raksta kopsavilkuma (tēzes) iesniegšana: līdz 20.01.2020. 

Rakstu iesniegšana: 20.02.2020.